صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
دیوار؛اشک ها و لبخندها (بیست وهشت)

تکیه رسمی انتظامی برصندلی بی وفای سینما!

جبارآذین- بعدازمدت ها بازی وکش وقوس و آموزش برخی ازرموز! حفظ کرسی قدرت سینما و ترفندهایی برای جلوگیری ازفروپاشی و سقوط ناگزیر سازمان اشتباهی، فرسوده، ناکارآمد وتاریخ مصرف گذشته موسوم به سینمایی توسط نامدیران پیشین سینما که همچنان درسایه پنهان شده اند، به حسین انتظامی،سرانجام آقای وزیرناکارآمدارشاد، اوراازسرپرستی به مقام پوشالی ریاست سازمان مذکور ارتقاداد و منصوب کرد تا سینماچندصباحی بیشتردراختیاررفقا،مافیا و قبیله پولشویان بماند.آقای انتظامی،انسانی محترم وازاهالی فرهنگ است،ولی پیشینه ناموفقی درزمان معاونت مطبوعاتی ارشاد داردکه تعطیل چندین روزنامه و نشریه و بلبشوی بازارکاغذ وچاپ ونشرگواه آن است. افزون براین،اوکارشناس هنروسینما نیست، مدیریت سینمانمی داند و مناسبات سینمای امروزرانمی شناسد ودرمدت سرپرستی خود برسازمان بدون دروپیکریادشده،عمدتا مجری دستورات نامدیران سایه و اوامرغیرتخصصی وزیرارشادبوده است، ازهمین رو،اوگزینه ای مناسب برای مدیریت سینمای بیمارکشورکه به درمان وسالم و پاکسازی نیازدارد،نیست. شایدانتظامی درچارچوب اهداف روسای خود بتواند درحدمسکن،کارهای کوچک وفرمالیته انجام دهد،اما بدون شک، نخواهدتوانست به بهبودحال سینما وسینماگر،مناسبات تولید و اکران و پاکسازی سینما ازآلودگی ها کمک کند.سازمان اشتباهی سینمایی ازبنیادمشکل دارد وباتغییروتعویض مهره ها که کارشناس ها ومدیران دست چندم سینماهم نیستند،حال سینما خوب نمی شود.سینماهمزمان درتمام حوزه هانیازمنداصلاح وپاکسازی است ومدیر جدیدآن فقط می تواندمجری ومطیع فرامین منصوب کنندگان خودباشد و بس!

شناسنامه


کدخبر: ۲۱۷۹۷۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۲۰     ساعت: ۹ : ۵۲
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • ١٨ محرم ١٤٤١
  • Sep 18 2019