212868 متقی: رسانه‌ها می‌توانند به خارج از حوزه مرزی‌شان نفوذ کنند یک کارشناس جغرافیای سیاسی گفت: رسانه‌ها این قدرت را دارند که مرزهای تعریف شده ملی را بشکنند و خارج از حوزه مرزی‌شان نفوذ کنند. <p>احمد حضرتی - افشین متقی در گفتگو با خبرنگار جهانی خبر، درباره هجوم و تاثیرگذاری فرهنگ کشور کره در دیگر کشورها با پخش سریال&zwnj;های کره&zwnj;ای در شبکه&zwnj;های مختلف ایرانی اظهار کرد: بحث پخش سریال&zwnj;های کره&zwnj;ای در تلویزیون کشور ما موضوعی ریشه&zwnj;دار و به&zwnj;مراتب قدیمی است. حدود 25 سال است که سریال&zwnj;هایی از سرزمین&zwnj;های شرقی در تلویزیون ما پخش می&zwnj;شود.</p><p>این کارشناس جغرافیای سیاسی افزود: اصل موضوع به&zwnj; این&zwnj; صورت است که رسانه مرزشناس نیست. یعنی ما در حوزه جغرافیای سیاسی یا به&zwnj; تعبیری در ژئوپلیتیک از این صحبت می&zwnj;کنیم که رسانه&zwnj;ها این قدرت را دارند که مرزهای تعریف شده ملی را بشکنند و خارج از حوزه مرزی&zwnj;شان نفوذ کنند.</p><p>وی ادامه داد: بنابراین یکی از کارکردهایی که حوزه سینما، هنر و رسانه دارد، این است که بتواند خودش را به خارج از حوزه مرزی&zwnj;اش منتقل کند و کارکرد رسانه&zwnj;ای زمانی خوب و مثبت ارزیابی می&zwnj;شود که مرزهای فیزیکی محدودیتی برای آن ایجاد نکند و بتواند بر اذهان، قلب&zwnj;ها و تصورات چیره شود و این مزیت رسانه است. البته کشورها سیاست&zwnj;های مختلفی دارند که به چه شکل محصولات خود را چه از جنس هنر هفتم و چه از جنس سایر مصنوعات و محصولات هنری عرضه کنند.</p><p>متقی عنوان کرد: مشخصاً سیاستی که کشور کره جنوبی در پیش گرفته این است که محصولات فرهنگی&zwnj;اش را با قیمت خیلی نازل عرضه می&zwnj;کند و حتی در مراحلی هم حتی مشارکت می&zwnj;کند و تدابیری را اتخاذ می&zwnj;کند تا افرادی را که در سریال سهیم بوده یا در آن ایفاگر نقش بوده&zwnj;اند، آنها را هم به اشکال مختلف از میهمان گرفته تا مشارکت در تولید آثار هنری، به کشورهایی که مخاطب سریال&zwnj;هایش هستند بفرستد تا همکاری فرهنگی با آنها داشته باشند. این مسئله باعث شده است که به&zwnj; هر ترتیب بخشی از نگاه مردم کشور ما به فرهنگ و تولیدات فرهنگی کشور کره جنوبی گرایش پیدا کند.</p><p>وی افزود: اکنون هم شبکه تماشا سریال کره&zwnj;ای &laquo;یونگی&raquo; یا شبکه آی&zwnj;فیلم هم سریال کره&zwnj;ای روی آنتن دارد. اگر رصد کنیم، مردمی که در نظرسنجی&zwnj;ها شرکت می&zwnj;کنند خیلی به سریال&zwnj;های کره&zwnj;ای که دارای وجهه&zwnj;های فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی هستند می&zwnj;پردازند. بنابراین می&zwnj;توان گفت که کشور کره جنوبی با استفاده از سریال&zwnj;هایش در بحث نفوذ فرهنگی چه از جنس رسانه&zwnj;ای نه نفوذ به مفهوم منفی آن، موفق عمل کرده است. صنعت فیلم&zwnj;سازی کشور کره جنوبی توانسته آن القای رسانه&zwnj;ای را به&zwnj;نحوی که در سند چشم&zwnj;اندازشان هست در رابطه با کشور ما با موفقیت به انجام برساند.</p><p>معاون سابق دانشگاه خوارزمی گفت: خاطرم هست زمانی به&zwnj;عنوان شرکت در یک سفر تحقیقاتی به&zwnj;اتفاق افراد دیگری از کشورهای مختلف در کشور کره جنوبی به&zwnj;سر می&zwnj;بردیم و آنجا متوجه شدم که بخشی از سریال&zwnj;های کره&zwnj;ای که در ایران مخاطب دارد و تلویزیون ما آنها را پخش می&zwnj;کند، در آن، کشورهای دیگری که میهمان کره بودند و حضور پررنگی دارند. این موضوع مربوط به 15 سال پیش است و من از طرف یونسکو در آنجا حضور داشتم و بحث تأثیر رسانه&zwnj;ای کره جنوبی را بر جوانانی که از کشورهای مختلف در آن اردو حضور داشتند به عینه مشاهده کردم.</p><p>وی افزود: بنابراین از حیث ژئوپلیتیک رسانه و سینما در زمینه القا و نفوذ و بازنمایی آن، یعنی ساخت و تولید و عرضه محصولات فرهنگی برای نفوذ در قلب&zwnj;ها و تغییر نگاه&zwnj;ها، صنعت سینمای کره در ایران، موفق عمل کرده است.</p>