کد خبر :327676
پخش ویژه برنامه های نوروزی در 5 کانال شبکه جهانی سحر
دبیر جشنواره صبح از ویژه برنامه های نوروزی در 5 کانال شبکه جهانی سحر خبر داد.

به گزارش جهانی پرس، مریم حضرتی- ابراهیم علی برزی در گفتگو با خبرنگار جهانی پرس اظهار کرد: اولین دوره جشنواره رسانه ای صبح است و هدف ازبرگزاری این جشنواره، امکانات برنامه سازی معاونت برون مرزی برای فعالان رسانه ای خارج از کشور، ارتباط گرفتن و جذب و همفکری و آشنایی با برنامه سازان خارج از کشور، فعالان رسانه ای همسو در خارج از کشور و همچنین تقدیر از فعالیت های همکارانمان در معاونت برون مرزی است

دبیر جشنواره صبح افزود: طبیعتا جشنواره اهداف طولانی مدتی مد نظر دارد برای سال آینده فعالیت مستمر و مداومی دارد.

مدیر شبکه جهانی سحر با بیان اینکه تاکنون در برگزاری این جشنواره هیچ مشکلی نداشته ایم؛ به برنامه های نوروزی شبکه سحر اشاره کرد و گفت: در 5 کانال شبکه جهانی سحر برنامه های ویژه ای را شروع کرده ایم که متناسبت نوروز است و چون مخاطبانمان با زبان ها و فرهنگهای مختلف و با پیشینه تاریخی و دینی مختلف هستند و متناسب با حوزه مخاطب در نظر داریم.