327799 گفتمان «شهروند آگاه؛ شهروند مسئولیت پذیر» برگزار شد مجمع سلامت شهرستان مراغه با گفتمان «شهروند آگاه؛ شهروند مسئولیت پذیر» برگزار گردید. <p>به گزارش جهانی پرس، مجمع سلامت شهرستان نمادی از مشارکت جامعه مدنی و مردم با نهادهای دولتی و حاکمیتی در راستای ارتقا و بهبود سلامت است. با توجه به اهمیت بهبود سواد سلامت در کنترل و پیشگیری از بیماریها، آسیب ها و مرگ میر، گفتمان غالب این مجمع &laquo;شهروند آگاه ؛ شهروند مسئولیت پذیر&raquo; تعیین شد. تعداد شش کارگروه پیشتر جهت طراحی برنامه های ارتقای سواد سلامت ذیل مجمع سلامت شهرستان تشکیل گردیده بود و مسئولان هر یک از کارگروه ها در این مجمع به تشریح برنامه های خود که در سال 1402 در دستور کار قرار خواهند داد، پرداختند.<br /> نماینده مردم شریف آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان و امام جمعه شهرستان مراغه آیت الله محمد تقی پورمحمدی ضمن حضور در مجمع از مسئولان و اعضای کارگروه ها جهت تدوین برنامه های عملیاتی قدردانی نمودند و بر اهمیت مبحث پیشگیری نسبت به درمان تاکید داشتند. وی عنوان نمودند که سلامتی از نعمات ارزشمند الهی است که به بندگان عطا گردیده و در آموزه های دین مبین اسلام نیز در خصوص خودمراقبتی و اهمیت رعایت نکات بهداشتی جهت اجتناب از بیماریها و آسیب ها بسیار توجه شده است.<br /> گفتنی است که این مجمع سلامت با ریاست دکتر داود اسدیان معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویزه مراغه برگزار شد. اسدیان در این نشست تاکید کرد که آسیب های اجتماعی و فرهنگی می بایست در راستای حفظ و توسعه سلامت جامعه احصا و شناسایی گردد.&nbsp; همچنین بر لزوم اتخاذ نگاه راهبردی در اجرای برنامه های سلامت و ایمنی تاکید نمودند.<br /> دکتر الهویردی ارجمند ریاست دانشکده علوم پزشکی مراغه به عنوان دبیر مجمع سلامت شهرستان، مجمع را نماد مسئولیت پذیری اجتماعی مردم و نهادهای دولتی عنوان کردند. ارجمند افزود دانشکده علوم پزشکی مراغه در توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی اهتمام ویژه دارد اما در کنار آن، رفتار و سبک زندگی مردم و خودمراقبتی ایشان جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و اسیبها نیز در بهبود شاخص های سلامت شهرستان بسیار مهم است.<br /> دکتر صدیقه صلواتی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه و دبیر برنامه شهر سالم و ایمن این شهر عنوان نمودند که برنامه ریزی جهت نحوه برگزاری مجمع سلامت شهرستان، تعیین گفتمان غالب مجمع، تعیین ساختار و کارگروه های شش گانه ذیل مجمع و تدوین برنامه های عملیاتی هر کارگروه با مشارکت مستقیم جامعه مدنی از جمله نمایندگان سازمان های مردم نهاد، تشکل های صنفی و ... انجام گرفت فلذا این مجمع تمرینی عملی برای ورود جامعه مدنی و عموم مردم به چرخه سیاستگذاری سلامت است.<br /> وی افزود گفتمان غالب مجمع سلامت شهرستان با توافق نمایندگانی از جامعه مدنی و ارگانهای دولتی که به عنوان اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت و شورای پیامگزاران سلامت در کنار دانشکده علوم پزشکی هستند؛&nbsp;&nbsp; &laquo;شهروند آگاه؛ شهروند مسئولیت پذیر&raquo; تعیین گردید. اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت و شورای پیامگزاران سلامت بر لزوم ارتقای سواد سلامت شهروندان و توانمندسازی ایشان در خودمراقبتی و پیشگیری از آسیب، بیماری و مرگ و میر توافق دارند و همچنین بر اساس شواهد علمی معتقدند که با ارتقای سواد سلامت مردم شریف شهرستان؛ مسئولیت پذیری و پاسخگویی مردم، مسئولان، سیاستگذاران و تصمیم گیران شهرستان، در قبال سلامت تقویت خواهد شد.<br /> صلواتی گفت برنامه های عملیاتی مجمع سلامت شهرستان ذیل برنامه راهبردی شهر سالم و ایمن مراغه تدوین گردیده است و این برنامه های عملیاتی در سال 1402 با مشارکت سازمان ها و تشکلهای مردم نهاد، تشکلهای صنفی، دبیران کانون های سلامت محلات، و برخی ارگانها و نهادهای حاکمیتی و با مشاوره تخصصی دبیرخانه برنامه شهر سالم و ایمن مراغه اجرایی خواهد شد.<br /> صلواتی همچنین افزود در راستای پیاده سازی حکمرانی خوب برای سلامت در سطح کهن جهانشهر مراغه؛ با مشارکت مردم و نهادهای دولتی و حاکمیتی همت خواهیم نمود تا پایه های اساسی حکمرانی خوب برای سلامت را که شامل مشارکت مردمی، استفاده از شواهد، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی است؛ ایجاد و تحکیم نماییم.</p>